Sökande

 

Välkommen till våra sidor! Fint att du är intresserad av studier vid Vasa universitet.

På våra webbsidor för sökande hittar du information om hur man kan studera språk vid Vasa universitet och hur man kan söka till dessa studier.

Vid Vasa universitet är det möjligt att studera förvaltningsvetenskaper, handelsvetenskaper, språk och kommunikation samt tekniska vetenskaper. Utbildningsprogrammen är moderna, studiemiljön mycket trivsam och servicen som stöder studerande är lätt åtkomlig. Bekanta dig med utbildningsprogrammen och med Vasa som studiestad.

Det är möjligt att studera på båda de inhemska språken vid filosofiska fakulteten (kandidatprogrammet för de inhemska språken och kandidatprogrammet för tyska språket och litteraturen).Övriga kandidatprogrammen är finskspråkiga.

Det lönar sig att studera vid Vasa universitet eftersom många av våra studerande anser att vi har en bra sammanhållning!

Updaterad 2017-03-07 - Verkkotoimitus
Login