Styrelsen

hallitus2016.jpg

Vasa universitets styrelse består av nio medlemmar, av vilka fem kommer utifrån och fyra från universitetssamfundet. Externa medlemmar är Johnny Åkerholm (ordförande), Heikki Uusitalo (vice ordförande), Lars G. Hassel, Anne Korkiakoski och Pirkko Nuolijärvi. Interna medlemmar är Petri Ingström, Merja Koskela, Turo Ranta och Sami Vähämaa.

Som styrelsens sekreterare fungerar universitetets jurist Samu Leskinen.

Kontaktperson: Ledningsassistent Anne Sved, förnamn.efternamn(at)uva.fi

Updaterad 2017-09-04 - Verkkotoimitus
Login