#univaasa markkinoinnin professori Martti Laaksosen jäähyväisluento 31.8. Tervetuloa! https://t.co/YjHxp4S5QR #markkinointi #kauppa

Nyheter

Författare ifrågasätter enspråkigheten – litteraturen återspeglar samhällets förvandling

Postad 2016-06-27.

panorama_sprakmoten_i_skonlitteratur.jpg

Författare vågar allt mer oförskräckt använda olika språk i sina texter, visar det sig i Vasa universitets nyaste publikation. Professorerna Harry Lönnroth och Siv Björklund har redigerat boken Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet, som behandlar uppkomsten av flerspråkighet i skönlitteratur på svenska eller andra nordiska språk.