• Människor
  • Flygfoto
  • Levón

Nyheter

Professor Siv Björklund får Folktingets förtjänstmedal

Postad 2016-11-04.

panorama_011bc.jpg

Vasa universitets språkbadsprofessor Siv Björklund får Svenska Finlands folktings förtjänstmedal på Svenska dagen.