• Människor
  • Flygfoto
  • Levón
Aktia Pankki lahjoittaa 40 000 euroa Vaasan yliopistolle - yliopisto kiittää! https://t.co/ST5gr1ERpL #univaasa

Nyheter

Vasa stads strategiarbete fick bli ett exempel i världens mest sålda strategilärobok

Postad 2017-03-07.

panorama_strategiatyopaja_marko_kohtamaki_etusivu.jpg

En beskrivning av Vasa stads strategiarbete ”Nordens energihuvudstad”, som skrivits av Vasa universitets professor Marko Kohtamäki och forskare Suvi Einola, har publicerats som ett läroexempel i världens mest sålda bok inom strategibranschen Exploring Strategy.

Vasa stad förnyade sin strategi åren 2013–2015. Som en väsentlig del av det nya strategiarbetet lyftes politikernas, personalens och kommuninvånarnas delaktighet fram i strategiarbetet med hjälp av över hundra strategisworkshoppar.