Hyvän hallinnon huippuosaajia

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (Helsinki)

  Opit ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi perehdyt palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä.

  Seuraava hakuaika vielä avoinna


  3 hyvää syytä valita sosiaali- ja terveyshallintotiede

  Työmarkkinoilla kysyntää.
  Sote- ja maakuntauudistus luo kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille.
  Kilpailukykyinen tutkinto.
  Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon, sillä opetustamme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi.
  Yhteiskunnan uudistajaksi.
  Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

  Koe Vaasan hallintotieteet

  Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä analysoidaan hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.

  Panostamme jatkuvasti uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuvat vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Opetuksessa näkyvät laajat työelämäyhteytemme.

  Suoritettuasi sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterin tutkinnon:

  • saat erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa
  • sinulla on kyky tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin
  • osaat suunnitella ja kehittää työyhteisön johtamisen ongelmanratkaisuja
  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet Opintopolusta.


  Valmistuneiden tarinat

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen

  Talous- ja hallintopäällikkö

  Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen....

  Eeva Kalli

  Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

  Eeva Kalli

  Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

  Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot....

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Helena Rautiainen

  Sosiaalialan lehtori

  Lappeenrantalainen Helena Rautiainen opiskeli sosiaali- ja terveyshallintotiedettä Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävässä maisteriohjelmassa. Aiemmalta tutkinnoltaan...

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä

  Maankäytön suunnittelija

  Markus Erkkilä opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan aluetiede. Tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön...

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat mallia etunimi.sukunimi(at)uva.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  • Miisa Aho, asiantuntija
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8166
  • Miia-Leena Mikkilä, asiantuntija
   Luotsi 1.krs, puh: 029 449 8162
  • Helena Höglund, palveluvastaava,
   Luotsi 1. krs, puh: 029 449 8152

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut 
  PL 700 
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnona sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Suorat sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uva.fi.

  Marja Vettenranta
  koulutusvastaava
  huone: F310, Fabriikki 3. krs
  puh: 029 449 8175

  Hae ohjelmaan

  Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.
  Lue lisää ja hae:
  Syksyn yhteishaku 6.9.-20.9.

  Siirry Opintopolkuun

  Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (Helsinki)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka pääaine on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

  Hakeminen

  Hakuaika tammikuussa 2018 alkavaan koulutukseen alkaa 6.9. ja päättyy 20.9.2017 klo 15.00.

  Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi (oikea laita, "Täytä hakulomake" -painike. Hakulomakkeen on oltava tallennettuna hakuajan päättymispäivänä viimeistään klo 15.00.

  Hakukelpoisuus ja valintamenettely

  Hakijalla tulee olla

  • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sekä pääaineen tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoisia opintoja suoritettu vähintään 25 opintopistettä

  tai

  • Soveltuva yhteiskuntatieteellisen tai terveystieteiden koulutusalan yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä pääaineen tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistotasoisia opintoja, jotka sisältyvät suoritettuun tutkintoon tai jonka lisäksi hakija on suorittanut pääaineen tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopisto-opintoja vähintään 25 opintopistettä. Ensisijaisesti hyväksytään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita.

  Edellämainittu koulutusalaluokitus (ja soveltuvat tutkinnot) on Opetus- ja kulttuuriministeriön luokituksen mukainen:

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen rinnastettavia oppiaineita ovat esimerkiksi terveyshallintotiede, sosiaalihallintotiede, julkisjohtaminen, hallintotiede ja valtio-oppi.

  Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut tutkinnot sekä rekisteröidyt opintosuoritukset. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintaperusteena ovat alan yliopistotasoisten opintojen kokonaismäärä, aiemman korkeakoulututkinnon soveltuvuus sekä opintomenestys. Myös opintojen suorittamisajankohta otetaan huomioon.

  Valintavaiheessa huomioitujen yliopisto-opintojen soveltuvuus hallintotieteiden maisterin tutkintoon sisällytettäväksi arvioidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Aiempaan tutkintoon sisältyneitä opintoja ei voi sisällyttää HTM-tutkintoon.

  Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon).

  Hakemuksen liitteet

  Hakijan tulee toimittaa Vaasan yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 27.9.2017 klo 15.00 seuraavat liitteet:

  • Oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olevan tutkinnon tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta
  • Oikeaksi todistetut jäljennökset mahdollisista muista opintosuoritusotteista sekä erillisarvosanojen todistuksista, joissa mainitaan suoritettujen opintojaksojen nimet ja arvosanat
  • Sisältökuvaukset alan yliopistotasoisista opinnoista (pl. Vaasan yliopiston opinnot). Kopiot esim. opinto-oppaista tai vastaavista, joista käy ilmi suoritusten taso, sisältö, laajuus, suoritustapa ja kirjallisuus
  • Lisäksi hakijan tulee toimittaa selkeä yhteenveto suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista sekä vapaamuotoinen perustelu opiskeluoikeuden hakemiselle (ns. perustelukirjoitelma).

  Valinnan jälkeen hakijaa voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut.

  Liitteet toimitetaan postitse osoiteella:
  Vaasan yliopisto/Hakijapalvelut
  PL 700
  65101 Vaasa

  Oikeaksi todistettu kopio on oppilaitoksen, notaarin tai kahden jäävittömän henkilön oikeaksi todistama kopio. Jäävittömällä henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei ole lähisukulainen tai samassa taloudessa asuva kumppani.

  Valinnan tulokset

  Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2017. Maisterihaun tuloksista ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille. Valinnan tulos julkaistaan myös Oma Opintopolku-palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi.  Verkkojulkaisuun luvan antaneiden hyväksyttyjen nimet julkaistaan Vaasan yliopiston hakijat-verkkosivuilla (Maisteriohjelmiiin valitut).

  Lisätietoa ohjelman sisällöstä:

  Hallintotieteiden maisterin tutkinto pääaineessa sosiaali- ja terveyshallintotiede (120 op)

  Hallintotieteiden maisterin tutkintoon sisältyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävät opinnot ml. pro gradu -tutkielma, viestintä- ja kieliopintoja sekä valinnaisia opintoja.

  Hallintotieteiden maisterin tutkinnon rakenne (120 op):

  • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävät opinnot 86 op (ml. pro gradu -tutkielma)
  • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op: Tieteellinen kirjoittaminen 5 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 29 op

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus. Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin.

  Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.

  Työllistyminen

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot mahdollistavat sijoittumisen julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden monipuolisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi perusturvajohtaja, toiminnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö, talousjohtaja, osastonhoitaja, ylihoitaja ja projektipäällikkö.  Valmistuneilla on myös mahdollisuus jatkaa tohtoriopintoihin.

  Lisätietoja:

  www.uva.fi/sotehelsinki

  Koulutusvastaava Marja Vettenranta
  sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uva.fi
  puhelin: 029 449 8175