Energiaa tekniikkaan

  Energia- ja informaatiotekniikka

  Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia ja parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. Suomi on maailman energia-alan edelläkävijöitä ja Vaasa on Suomen energiapääkaupunki.


  3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

  Työnantajat tutuiksi.
  Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina − erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.
  Energiaratkaisujen keksijäksi.
  Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.
  Teoriat käytäntöön.
  Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöt.

  Koe Vaasan tekniikka

  Työnantajien arvostama

  Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettusi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. DI-tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset tiedot ja ammatilliset taidot valitulta tekniikan alalta. Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma luo hyvän pohjan tulevaisuuden energia-alan teknologiainnovoinnille ja yrittäjyydelle.

  Opintosuunnat:

  • Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.
  • Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
  • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

  DI-tutkinnon suoritettuasi osaat:

  • toimia oman alasi tuotekehitys-, projekti-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä
  • käyttää tekniikan tietolähteitä kriittisesti ja tuottaa teoreettista tai vaativaa käytännöllistä uutta tietoa teollisuuden tai muiden alojen sovelluksia varten
  • itsenäisesti etsiä, ymmärtää ja soveltaa uusinta tieteellistä tietoa ongelmien ratkaisussa
  • kehittää uusia oman tekniikan alan menetelmiä
  Lue lisää Opintopolusta.

  Valmistuneiden tarinat

  Jussi Sievänen

  Testi-insinööri

  Jussi Sievänen

  Testi-insinööri

  Jussi Sievänen opiskeli Vaasan yliopistossa sähkö- ja energia- tekniikkaa. Nyt hän työskentelee testi-insinöörinä Wärtsilässä ja näkee polttomoottoritekniikan uusimmat...

  Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista

  Hae ohjelmaan

  Lue lisää ja hae tähän ohjelmaan opintopolku.fi-palvelussa.

  Siirry Opintopolkuun

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä. Suorat sähköpostiosoitteet ovat mallia etunimi.sukunimi(at)uva.fi

  Sähköpostiosoite:
  hakijapalvelut(at)uva.fi

  Miisa Aho
  asiantuntija
  huone 133, Luotsi 1. krs
  puh: 029 449 8166
  Juhani Moisio
  palveluvastaava
  huone 131, Luotsi 1. krs
  puh: 029 449 8135

   

  Postiosoite:
  Vaasan yliopisto
  Hakijapalvelut 
  PL 700 
  65101 Vaasa

  Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

  Helena Varmajoki
  opintopäällikkö
  huone: F3413, Fabriikin 3. krs
  puh:029 449 8174