Tositarinoita opiskelusta

Vaasan yliopisto on 5000 opiskelijan monitieteinen, kansainvälinen ja liiketoimintaan suuntautunut yhteisö. Meiltä voit valmistua asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin neljältä eri koulutusalalta.

Mietitkö vielä, mitä haluat tehdä isona? Ehkä löydät koulutustarjonnasta oman alasi.

Lisää tositarinoita opiskelusta:

Kauppatieteet

Kauppatieteen opinnot ovat sinua varten, jos olet innostunut

 • yrityksen liiketoiminnan tuntemisesta tai kehittämisestä
 • matematiikasta ja laskelmien tuottamisesta yrityksen taloussuunnittelun tueksi
 • luovasta ja ihmisläheisestä työstä brändien, viestinnän ja markkinoinnin parissa
 • tutkimaan, mikä saa kuluttajan hankkimaan tietyn tuotteen tai palvelun
 • oikeudellisen asiantuntemuksen yhdistämisestä kauppatieteisiin
 • kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä ja kansainvälisyydestä
 • koti- ja ulkomaisista kansantalouksista sekä niiden toiminnan selittämisestä

Kauppatieteitä opiskelleiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, markkinointijohtaja, sijoitusneuvoja, analyytikko, tilintarkastaja, markkinointisuunnittelija, koulutussuunnittelija, asiakassuhdepäällikkö, osakemeklari, yrittäjä ja tuotepäällikkö.

Tekniikka

Diplomi-insinöörin tai teollisuusekonomin opinnot ovat oikea suunta sinulle, jos haluat

 • kehittää kestävää hyvinvointia uusiutuvan energian avulla
 • rakentaa maailmaa, jossa laitteita voi hallita langattomasti vaikka omasta kännykästä
 • tutkia, miten polttomoottoreista saataisiin vähäpäästöisiä ja taloudellisia
 • perehtyä sähkön jakelun koko ketjuun voimaloista käyttäjille
 • innovoida uusia automaatioratkaisuja tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
 • syventää ja soveltaa luonnontiedeiden osaamistasi
 • menestyä IT- ja ohjelmistoalalla

Tekniikkaa opiskelleiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, elektroniikkasuunnittelija, tuotekehitysinsinööri, tuotekehityspäällikkö, käyttöinsinööri, opettaja, tutkija, konsultti, järjestelmäsuunnittelija, ohjelmistoasiantuntija ja tietoliikennepäällikkö.

Hallintotieteet

Hallintotieteiden opinnot voivat olla sinua varten, jos pidät yhteiskuntatieteistä ja huomaat pohtivasi seuraavia asioita:

 • Kohteleeko yhteiskunta kansalaisia reilusti ja oikeudenmukaisesti?
 • Tuleeko vallankäyttäjän toimia rehellisesti ja eettisesti
 • Luotatko poliittisiin päätöksentekijöihin?
 • Onko yhteisöllisyys kadonnut ja eriarvoisuus lisääntynyt?
 • Mihin verorahat hupenevat?
 • Voiko äänestämällä vaikuttaa?
 • Onko koulutusjärjestelmä tasa-arvoinen?
 • Toimiiko oikeusjärjestelmä luotettavasti?

Hallintotieteiden maisterin tehtävänimikkeitä ovat esim. palvelujohtaja, toimialapäällikkö, osastonhoitaja, henkilöstösuunnittelija, laatupäällikkö, ostaja, kouluttaja, ylitarkastaja, koulutussuunnittelija sekä kuntoutus- ja kehittämispäällikkö.

Kielet ja viestintä

Kielten ja viestinnän opinnot voivat sopia sinulle jos sinua kiinnostaa

 • oppia kääntämään tekstejä ammattitaitoisesti ja saada auktorisoidun kääntäjän tutkintoon vaadittavat opinnot
 • perehtyä kielikylpyyn ja sen opetusmenetelmiin. Kielikylvyssä lapset oppivat vieraan kielen käytön aidoissa kommunikaatiotilanteissa
 • saada pätevyys sekä luokanopettajan että ruotsin kielikylpyopettajan ja aineenopettajan tehtäviin
 • pureutua viestinnän ja median nykyilmiöihin (esim. sosiaalinen media)
 • tutkia miten viestintää tulee kehittää globalisoituvan maailman tarpeisiin

Kielten ammattilaisten työtehtäviä ovat esim. kansainvälisten asioiden koordinaattori, kielenkääntäjä, tekninen kirjoittaja, copywriter, projektipäällikkö, kielenhuoltaja, lehtori, koulutussuunnittelija, tiedottaja, palveluneuvoja, kehityspäällikkö, kielikouluttaja ja vientiassistentti.

Viestintää opiskelleiden työtehtäviä ovat mm. tiedottaja, viestintäpäällikkö, toimituspäällikkö, sosiaalisen median konsultti, Marketing Manager, viestintäsuunnittelija, toimittaja, teknisen viestinnän asiantuntija, graafinen suunnittelija, uutispäällikkö, multimediatuotteiden suunnittelija ja uusmediayrittäjä.

#tulevaisuudenmenestyjä