Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ok.jpg Kampusranta 9 C
60320 SEINÄJOKI
puh. 050 431 7072
info(at)epky.fi
www.epky.fi/kesayliopisto

Opintotarjonta lukuvuonna 2017-2018

Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät oppilaitoksen omilta sivuilta: epky.fi/kesayliopisto/kurssit- ja -koulutukset

Info Seinäjoella tiistaina 29.8 klo 17, Framin C-osa, 1 krs, Epky-luokka

YLEISOPINNOT

ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (kauppat. tdk), 2 op
ayOPIS0006    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot 1, 1 op (verkko)


JOHTAMINEN

Syksy 2017- kevät 2018   
JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT, PERUSOPINNOT, 26 op (verkko)
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102     Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT, AINEOPINNOT, 25 op
ayJOHT2028  Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op
ayJOHT2029  Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko)
ayTOIK2030  Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002  Cross-Cultural Management, 5 op (verkko)

Erillisjaksot
ayJOHT2005   International Management, 5 op
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

MARKKINOINTI

Syksy 2017- kevät 2018    
MARKKINOINNIN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op (verkko)
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessit, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, 5 op

Erillisjaksot
ayMARK2013    International Business Operation Modes, 5op
ayMARK2024    Doing Business in Emerging Markets, 5 op

TALOUSOIKEUS

Syksy 2017– kevät 2018    
TALOUSOIKEUDEN PERUSOPINNOT, 25 op  
ayTOIK1016    Talousoikeuden perusteet, 3 op
ayTOIK1017    Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK1009    Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012    Vero-oikeus, 6 op  
ayTOIK1018    Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op
  

Erillisjaksot    
ayTOIK1015    Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op


TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op


ALUETIEDE

Syksy 2017 - kevät 2018   
HALLINTOTIETEIDEN PERUSOPINTOJA    
ayALUE1007   Aluetieteen perusteet, 5 op (PERUTTU)

JULKIJOHTAMINEN

Syksy 2017 - kevät 2018  
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN JA ETIIKAN KOKONAISUUS, 25 op
ayALUE2005  Kulttuuri, väestö ja hallinta, 5 op
ayFILO2206  Ammatien etiikka, 5op
ayFILO2207  Hallinnon etiikka, 5op
ayHALL1007  Esimiestyö ja johtajuus, 5op
ayHALL2015  Johtamisen etiikka, 5op

Erillisjaksot
ay HALL1010  Julkinen johtaminen, 5 op
ayFIHA1001   Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op


ENGLANNIN KIELI

ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, 3 op (PERUTTU)
ayKENG9111    Suulliset taidot, 2 op

ayKENG9129 Liikeviestintä 3 op
ayKENG9216 Kansainväliset neuvottelut 3 op


ÄIDINKIELI

ayKSUO9111    Suullinen viestintä, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, 3 op  (verkko) (PERUTTU)
ayKSUO9211    Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, 5 op (verkko)

RUOTSIN KIELI

ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, 5 op (verkko)
ayKRUO0010    Ruotsin kielen kertauskurssi, 2 op


TILASTOTIEDE

Syksy 2017 - kevät 2018    
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko)


TALOUSMATEMATIIKKA

Syksy 2017 - kevät 2018    
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)


TIETOJENKÄSITTELY

Syksy 2017 - kevät 2018    
ayTITE1021    Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko)
ayTITE1022    Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)

(muutokset mahdollisia)

Päivitetty 05.12.2017 - Levón-instituutti
Login