panorama_tutkijakoulu.jpg

Tutkijakoulu

Vaasan yliopisto on monialainen liiketoimintaorientoitunut yliopisto, jolla on vahvat erikoisosaamisalat. Yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tohtoriopiskelijoille tohtorintutkintoa tukevia menetelmäopintoja ja ohjausta. Tutkijakoulussa toimii neljä tohtoriohjelmaa, jotka ovat hallintotieteiden, kielten ja viestinnän, liiketoimintaosaamisen sekä teknillisten tieteiden tohtoriohjelma.

Jokainen tohtorikoulutettava kuuluu johonkin tutkimusryhmään. Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneet tutkimusryhmämme toteuttavat tutkimushankkeita ja antavat tohtorikoulutettaville henkilökohtaista ohjausta.

Tutkijakoulun tavoitteena on taata kaikille Vaasan yliopiston tohtoriopiskelijoille mahdollisuudet korkeatasoiseen tutkijankoulutukseen. Samalla tutkijakoulu tukee tohtoriopintojen ja tutkimustyön suunnitelmallisuutta sekä jatko-opintojen edistymistä.

Tutkijakoulun johtajana toimii vararehtori Jari Kuusisto.

Päivitetty 03.11.2015 - Verkkotoimitus
Login