Tutkimusyhteistyö

Tutkimukselle tekijä

Vaasan yliopiston painoalat ovat energia, johtaminen, monikielisyys sekä rahoitus. Yliopiston tutkimusta tehdään usein yhteistyössä mm. yritysten, yhteisöjen sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet tai tilaustutkimukset. Tutkimusyhteistyötä yliopistossa tekevät sekä tiedekunnat ja oppiaineet että muut yksiköt.

Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä Vaasan yliopiston kanssa, voit ottaa yhteyttä joko suoraan asianomaiseen yksikköön/asiantuntijaan tai yliopiston Tutkimuksen palvelut ja Tutkijakoulu, josta yhteydenottosi ohjataan eteenpäin oikealle taholle yliopiston sisällä.

Vaasan energiainstituutti (VEI) toimii energia-alan hankkeissa, joilla on vahva alueellinen ja kansainvälinen kontaktipinta. VEI tarjoaa mm. energia-alan tutkimus- ja konsultointipalveluita alan toimijoille. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.

Johtamisinstituutin tehtävänä on edistää tiedekunta- ja organisaatiorajat ylittävää johtamisen tutkimusta ja koulutusta vuorovaikutuksessa suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Monikielisyysinstituutin tavoitteena on vahvistaa omistajayliopistojen keskinäistä yhteistyötä erityisesti monikielisyyteen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen alueella. Lisäksi tavoitteena on monikielisyyden ja monikulttuurisuuden havainnointi ja tutkiminen yhteiskunnan eri tasoilla. Monikielisyysinstituutin kautta luodaan uusia toimintatapoja monipuoliseen yhteistyöhön. Tämä tukee yliopistojen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan poikkitieteellistä näkökulmaa.

Levón-instituutti on Vaasan yliopiston tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa yliopiston osaamista yhteiskunnan käyttöön. Tutkimuksen saralla instituutti on erikoistunut energia-alaan, aluekehittämiseen ja johtamiseen liittyvään tutkimukseen sekä arviointitutkimukseen.

Päivitetty 02.03.2017 - Verkkotoimitus
Login