Uutiset

Kategoriat:

14.jpg

17.08.2015

Opiskelu kesällä 2015

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla.

thumbnail_vaasan_yliopisto.jpg

03.07.2015

Vaasan yliopiston uudet opiskelijat valittu

Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Yliopistossa on aloituspaikkoja kesän yhteishaussa yhteensä 595. Aloituspaikkoja on kauppatieteellisellä alalla 290, humanistisella alalla 150, hallintotieteellisellä alalla 75 ja teknillisellä alalla 80. Vaasan yliopistoon haki kevään yhteishaussa yhteensä hieman yli 4300 hakijaa, joista hyväksytyksi tuli noin 14 prosenttia.

thumbnail_maistema_c_avoinyo.png

24.06.2015

Kesän aukioloajat avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelu on suljettu kesällä 29.6.-2.8. välisenä aikana.

1.jpg

17.06.2015

Tutkijatohtori Niina Mäntylä varajäseneksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

Valtioneuvosto on 17.6. päättänyt uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kokoonpanosta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

3.jpg

17.06.2015

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus tarjolla avoimessa ensimmäistä kertaa!

Haluatko laajentaa osaamistasi markkinoinnissa, tavoitteletko tutkintoa markkinoinnin pääaineessa? Nyt siihen on loistava mahdollisuus. Avoimen yliopiston opintotarjonta on laajentunut kattamaan perusopintojen lisäksi myös markkinoinnin aineopinnot.

thumbnail_436885468_f2556bd63f_b.jpg

17.06.2015

Väitös: Uusia näkökulmia tuotejohtamiseen

Anu Norrgrann tarkastelee markkinoinnin alan väitöskirjassaan tuotteiden symbolista sidoksellisuutta ja niiden kykyä ja tapoja toimia arvoa tuottavina symbolisina resursseina liiketoimintaverkostoissa. Tutkimus painottuu erityisesti tuotteiden jakelu- ja jälleenmyyntiin ja siihen, miten kuluttajille välittyvät tuotteen symboliset merkitykset muuntuvat tässä ympäristössä.

thumbnail_mg_7608.jpg

16.06.2015

Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto yliopiston markkinoinnin opiskelijalle

Kulutustutkimuksen seuran vuoden 2015 gradupalkinto on myönnetty Vaasan yliopiston markkinoinnin opiskelija Tiia Puskan tutkielmalle Uuden median kameleontit – Bloggaajien roolit markkinoinnissa.

thumbnail_monikielisyyden1.jpg

16.06.2015

Kielitaitotarpeet monikielisyystutkijoiden tarkastelun kohteena

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Monikielisyysinstituutti isännöi Monikielisyyden työpaja -asiantuntijaseminaaria Vaasan yliopistolla 4.–5.6. Seminaari oli kansainvälisen tutkijaverkoston ensimmäinen tapaaminen, jossa hahmoteltiin tulevaa yhteistyötä ja luotiin kontakteja eri maiden ja tieteenalojen välille. Kaksipäiväisen seminaarin aiheena olivat kielitaitotarpeet.