Kypsyysnäytteen arviointi

Huom! Sivu päivitetään kesän aikana käyttöliittymäuudistuksen tuomien muutosten vuoksi.

Kypsyysnäyte-tentti etenee EXAM-järjestelmässä kielentarkastukseen, mikäli tentaattori valitsee kielentarkastuksen (tai vaihtoehtoisesti tentaattori hyväksyy tentin ilman kielentarkastusta).

1. Tentaattori arvioi kypsyysnäytteen sisällön

 • Kun opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen EXAMissa, tentaattori saa siitä sähköpostitse tiedon.
 • Tentaattori kirjautuu EXAM-järjestelmään ja avaa tentin kuten yleisessäkin tentissä.
 • Jos kypsyysnäytteen sisältö on hyväksytty:
  (1) tentaattori lisää Palaute opiskelijalle -tekstikenttään lyhyen kommentin,
  (2) valitsee Tentin arvosana -pudotusvalikosta Hyväksytty => tuolloin tentin alareunaan ilmestyy Lähetä kielentarkastukseen -painike
  (3) klikkaa LÄHETÄ KIELENTARKASTUKSEEN -painiketta
  TAI jos kielentarkastusta ei tarvitse tehdä, tentaattori painaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta ja lähettää hyväksytyn suorituksen virkailijalle kirjattavaksi Oodiin.

  numeroitu_kypsari_laheta_kielentarkastukseen.png

(* Jos kypsyysnäyte on kiireellinen tapaus: lähetä sähköpostitse viestiä: kielentarkastajat@uva.fi. Sähköpostia moderoi kypsyysnäyteyhteyshenkilö.)

Jos kypsyysnäyte on sisällön puolesta hylätty: tentaattori kirjoittaa Palaute-kenttään palautteen opiskelijalle, valitsee tentin arvosanaksi Hylätty ja klikkaa Hylkää suoritus -painiketta. Myös hylätty suoritus kirjataan opiskelijarekisteriin, joten toimita se virkailijalle kirjattavaksi Oodiin.

arviointi-kypsäri-hylätty.JPG

2. Kielentarkastuksen jälkeen: tentaattori hyväksyy kypsyysnäytteen

Kun kielentarkastus on valmistunut, tentaattori saa tiedon sähköpostitse. Tentaattorin tehtävänä on vielä lopuksi hyväksyä kypsyysnäytetentti kokonaisuudessaan:

Tentaattori näkee lopullista arviointia odottavat työt työpöydällään Odottaa loppuarviointia -sarakkeesta.

odottaa-loppuarviointia.JPG

 1. Valitse Suoritustiedot-kohdan pudotusvalikosta tentin arvosanaksi Hyväksytty. Voit vielä muokata antamaasi palautetta.
 2. Klikkaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. jolloin opiskelija saa sähköpostitse viestin kypsyysnäyte-arvioinnin valmistumisesta.
 3. Huom. tieto EI vielä siirry automaattisesti EXAMista opintorekisteriin, joten huolehdi itse tästä! Lähetä hyväksytty suoritus tiedoksi virkailijalle kirjattavaksi Oodiin.

  kielentarkastus-hyväksytty.JPG

Jos kielentarkastus on hylätty:

 • vaihtoehtoisesti: jos kielentarkastaja on hylännyt sisällön, tentaattori saa EXAMin kautta sähköpostitse tiedon kieliasun hylkäämisestä.
 • Tentaattori merkitsee vielä EXAMiin Tentin arvosana -kohtaan Hylätty, minkä jälkeen opiskelija saa EXAMista viestin, että arviointi on valmistunut. Opiskelija näkee arvioinnin kirjauduttuaan EXAMiin, jossa on myös kielentarkastajan lausunto.
 • Kypsyysnäytteen uusiminen: Tentaattori voi kopioida opiskelijan tentin (ks. Tentit-näkymässä ko. tentin kohdalla on kopioi), jolloin tentin perustiedot ovat valmiina.

3. Suoritus rekisteriin

 • Kun hyväksytyn tentin arviointi on lukittu, se siirtyy EXAM-järjestelmässä automaattisesti Lukitut tenttisuoritukset -otsikon alle. Mutta Huom. suoritus on vielä vietävä toistaiseksi käsin opintorekisteriin yksikön käytäntöjen mukaan.
 • Lähetä tieto virkailijalle sähköpostin viestikentässä tai voit myös ladata suorituksen tiedostoon ja lähettää tiedoston virkailijalle.
  Suorituksen lataaminen tiedostoon: Valitse ensin valintaruudut tiettyjen opiskelijoiden edessä tai valitse kaikki tentin suoritukset otsikkorivin valintaruudusta. Sen jälkeen valitse joko Tulosta valitut suoritustiedot CSV-tiedostoon (.csv) tai Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona. Toimita csv- tai Excel-tiedosto virkailijalle kirjattavaksi Oodiin.

suoritus-rekisteriin-kypsäri.JPG

Päivitetty 30.06.2017 - Avoin yliopisto
Login