Ohjeet opettajalle

Mikä EXAM on?

EXAM on järjestelmä, jolla opettaja luo ja hallinnoi sähköisiä tenttejä, jotka opiskelija suorittaa itsenäisesti Tervahovin infon jälkeen sijaitsevassa sähköisen tentin tilassa A206 valitsemanaan ajankohtana ma-pe klo 8-20 sekä la klo 12-15. Lauantaisin tenttiminen on mahdollista yleisinä lauantaitenttipäivinä.

  • Sähköisen tentin tilassa on kulunvalvonta sekä kameravalvonta.
  • Tietokoneissa on selain, Adobe Reader, Laskin, Paint ja Notepad. Opiskelijat voivat avata koneilla vain pdf- tai kuvatiedostoja, ei esim. Word-tiedostoja.
  • Koneilla on rajoitettu verkkoyhteys ja niillä pääsee vain EXAM-tenttisovellukseen, muille verkkosivuille pääsy on estetty. Muistitikkujen tai cd-levyjen käyttö on estetty.
  • Tilassa on yhteensä kuusi työpistettä ja niistä yksi on väljemmin kalustettu esimerkiksi pyörätuolilla liikkumista varten sekä pöydän korkeus on sähköisesti säädettävissä.

Sähköisenä tenttinä voi suorittaa yleisiä tai henkilökohtaisia tenttejä (tietylle opiskelijalle/opiskelijoille osoitettu henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte).

Sähköisen tentin tekemiseen varattu aika on yleensä 2 tuntia ja 55 min (tai 1 t 55 min tai 55 min). Myöhästyminen vähentää tenttiaikaa.

Käyttöönotto

Opettaja voi halutessaan ottaa EXAMin käyttöön kurssillaan yhtenä osaamisen todentamisen muotona.

Opettaja voi kirjautua omilla yliopiston tunnuksilla EXAM-järjestelmään osoitteessa https://exam.uwasa.fi/.

Sähköisen tentin hyödyt opettajalle

  • Jokaista tenttiä ei tarvitse erikseen laatia (ajansäästö pitkällä aikavälillä)
  • Kysymykset ovat tallessa kysymyspankissa jatkokäyttöä varten
  • Vastausten parempi luettavuus
  • Opintojaksolla voi olla useampi tentaattori tenttejä käsittelemässä
  • Opetuksen ja arvioinnin linjakkuus tietyissä aineissa
  • Tenttipaperit aina mukana!

Ohjeiden pohjana on käytetty Jyväskylän yliopiston tekemiä opettajan ohjeita.

Päivitetty 14.11.2017 - Avoin yliopisto
Login