Sähköinen tenttiminen

exam_logo.JPG

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä voi suorittaa sekä ns. tavallisia tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. Opiskelijan täytyy kuitenkin ennen tentin varaamista varmistaa, että hänellä on oikeus kyseisen opintojakson suorittamiseen. EXAMin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden joustavampaa tenttimistä ja se on osa yliopiston laajempaa strategista tavoitetta tukea joustavampia opintojen suorittamisen tapoja.

Sähköisen tenttimisen tila (A206) sijaitsee Tervahovi-rakennuksen infopisteen vieressä, pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Tenttiminen on mahdollista maanantaista perjantaihin klo 9:00–16:00 (kesällä klo 15:00 asti). Lauantaisin tenttiä voi klo 12:00-15:00 yleisinä tenttipäivinä.

Tenttitilaan pääsee avaimella, jonka opiskelija saa Tervahovin vahtimestareilta tai lauantaisin vartijalta. Hae avain mielellään vähän ennen tenttiajan alkamista.

Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Miten EXAM toimii?

 1. Opettaja lisää tentin perustiedot ja kysymykset EXAMiin.
 2. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin EXAM-järjestelmässä.
 3. Opiskelija saa ilmoittautumisesta yliopiston sähköpostiosoitteeseensa automaattisen vahvistusviestin, jossa kerrotaan opiskelijalle arvottu kone EXAM-tenttitilassa.
  (Opettajille lähetetään automaattisesti kerran viikossa sähköposti, jossa on tietoa mm. tenttiin ilmoittautuneista ja arvioitavista tenteistä.)
 4. Tenttitilaan pääsee avaimella, jonka voi noutaa Tervahovin vahtimestareilta tai vartijalta. Opiskelija jättää ylimääräiset tavaransa EXAM-tenttitilan vieressä olevaan lukittavaan kaappiin ja suorittaa tentin EXAM-tenttitilassa.
 5. Tentin jälkeen opiskelija ottaa tavaransa kaapista ja palauttaa kaapin ja tenttitilan avaimet Tervahovin vahtimestareille, vartijalle tai infon ulkopuolella sijaitsevaan valkoiseen postilaatikkoon.
 6. Opettaja saa tiedon suoritetusta tentistä sähköpostitse.
 7. Opettaja tarkistaa ja arvioi tentin sekä lukitsee arvioinnin.
 8. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon lukitusta arvoinnista. Opiskelija kirjautuu EXAM-järjestelmään lukeakseen arvosanan ja mahdollisen kirjallisen palautteen.
 9. Opettaja ilmoittaa arvosanan virkailijalle kirjattavaksi oodiin.

Käyttöehdot

Käyttäessään sähköistä tenttipalvelua opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksen tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja Perustutkintojen opintosuoritusten arviointia ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita.
 2. Sähköisessä tentissä on voimassa Vaasan yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt (portaalissa).
 3. Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sähköisestä tenttijärjestelmästä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste tallentavasta videovalvonnasta

Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta exam(at)uva.fi.

Kaisa Savolainen 
Asiantuntija, tietojärjestelmät
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uva.fi
029 449 8186
Luotsi L120 
Päivitetty 03.07.2017 - Verkkotoimitus
Login