Sähköinen tenttiminen

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä voi suorittaa sekä ns. tavallisia tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus. Opiskelijan täytyy kuitenkin ennen tentin varaamista varmistaa, että hänellä on oikeus kyseisen opintojakson suorittamiseen. EXAMin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden joustavampaa tenttimistä ja se on osa yliopiston laajempaa strategista tavoitetta tukea joustavampia opintojen suorittamisen tapoja.

Sähköisen tenttimisen tila (A206) sijaitsee Tervahovi-rakennuksen infopisteen vieressä, pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Tenttiminen on mahdollista maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00. Lauantaisin tenttiä voi klo 12:00-15:00 yleisinä lauantaitenttipäivinä.

Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

EXAM saliin kulku

Tenttisaliin ei tarvitse enää noutaa avainta vahtimestarilta, vaan tenttisalin ovi on auki ma-pe klo 7:45-20:00 ja la klo 11:45-15:00. Vaikka henkilöllisyyttä ei ennen saliin menoa tarkistetakaan, haluaisimme muistuttaa, että saliin tehdään pistokokeita ja tentin tekeminen toisen puolesta on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille.

Ennen sähköisen tentin tekoa olet

ilmoittautunut tenttiin EXAMissa https://exam.uwasa.fi

Mitä mukaan sähköiseen tenttiin?

Tentin suorituspisteelle saat ottaa mukaan vain kuvallisen henkilöllisyystodistuksen / opiskelijakortin sekä lokeron avaimen. Tentti hylätään, mikäli opiskelija tuo mukanaan ei-sallittuja tavaroita tenttitilaan. Jätä päällysvaatteesi naulakkoon ja muut ylimääräiset tavarat (laukku, puhelin, jne.) portaikon vasemmalla puolella sijaitsevaan lokerikkoon. Huolehdi, että puhelimesi on suljettuna tai äänettömällä lokerikossa. Opiskelijan kasvot on oltava nähtävissä kameroilla eli lippikset tai muut kasvot peittävät päähineet ovat kiellettyjä. Tenttitilaan tehdään pistokokeita.

Miten EXAM toimii (yleinen tentti)?

Kypsyysnäytettä ja henkilökohtaista tenttiä ei löydy järjestelmästä, jos opiskelija ei ole sopinut asiasta tentaattorin kanssa. Haluatko tehdä kypsyysnäytteen EXAMissa?

 1. Opettaja lisää tentin perustiedot ja kysymykset EXAMiin.
 2. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin EXAM-järjestelmässä.
 3. Opiskelija saa ilmoittautumisesta yliopiston sähköpostiosoitteeseensa automaattisen vahvistusviestin, jossa kerrotaan opiskelijalle arvottu kone EXAM-tenttitilassa.
  (Opettajille lähetetään automaattisesti kerran viikossa sähköposti, jossa on tietoa mm. tenttiin ilmoittautuneista ja arvioitavista tenteistä.)
 4. Opiskelija ei tarvitse avainta tenttisaliin kulkua varten. Opiskelija jättää ylimääräiset tavaransa EXAM-tenttitilan lähellä olevaan lukittavaan lokerikkoon ja suorittaa tentin EXAM-tenttitilassa.
 5. Tentin jälkeen opiskelija tyhjentää lokeron heti, että se on käytettävissä seuraavalle tenttijälle.
 6. Opettaja saa tiedon suoritetusta tentistä sähköpostitse.
 7. Opettaja tarkistaa ja arvioi tentin sekä lukitsee arvioinnin.
 8. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon lukitusta arvoinnista. Opiskelija kirjautuu EXAM-järjestelmään lukeakseen arvosanan ja mahdollisen kirjallisen palautteen.
 9. Opettaja ilmoittaa arvosanan virkailijalle kirjattavaksi oodiin.

Käyttöehdot

Käyttäessään sähköistä tenttipalvelua opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Samalla hän antaa suostumuksen tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja Perustutkintojen opintosuoritusten arviointia ja tenttien järjestämistä koskevia ohjeita.
 2. Sähköisessä tentissä on voimassa Vaasan yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt (portaalissa).
 3. Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni).

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sähköisestä tenttijärjestelmästä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste tallentavasta videovalvonnasta

Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta exam(at)uva.fi.

Kaisa Savolainen 
Asiantuntija
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uva.fi
029 449 8186
Luotsi L120 
Päivitetty 19.01.2018 - Verkkotoimitus
Login