Kauppatieteiden sivuaineet

Huom! Kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea sivuaineoikeutta oman tiedekunnan sisällä.

Johtaminen

Muiden kuin kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tulee hakea sivuaineoikeutta. Kaikilla hakijoilla tulee olla suoritettuna kurssi Yrityksen johtaminen. Lisätietoja opinto-oppaasta kohdasta Sivuaineopiskelu Johtamisen yksikössä.

Haku johtamisen sivuaineeseen on jatkuvasti käynnissä. hakulomake johtamisen sivuaineeseen.

Kansainvälinen liiketoiminta

Muiden kuin Kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tulee hakea sivuaineoikeutta.

Sivuainehaku vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Hakulomake kansainvälisen liiketoiminnan sivuaineeseen.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimen ja rahoituksen sivuainekokonaisuus kauppatieteellisen alan opiskelijoille koostuu Liiketoiminnan perusteet –opintokokonaisuudesta (8 op), Liiketoiminnan kehittäminen –opintokokonaisuudesta (7-12 op), sekä edellisten lisäksi vähintään yhdestä vapaasti valittavasta opintojaksosta. Tarkemmat tiedot löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

Markkinointi

Markkinointi tarjoaa vuosittain enintään kahdellekymmenelle (20) opiskelijalle sivuaineoikeuden, kuitenkin niin että viisi paikkaa varataan viestintätieteiden opiskelijoille. Kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus, mutta myös heidän tulee ilmoittautua sivuaineopiskelijoiksi sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja opinto-oppaasta kohdasta Markkinoinnin tarjoamat sivuaineopinnot.

Sivuainehaku vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen

Talousoikeus

Talousoikeuden opinnoista on muodostettu valmiita sivuainekokonaisuuksia 25 op ja laajoja sivuainekokonaisuuksia 25+25 op muiden pääaineiden opiskelijoille. Tarkemmat tiedot löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta

Taloustiede

Taloustieteen 27-29 opintopisteen laajuiseen sivuaineeseen kuuluu pakollisista opinnoista Taloustieteen perusteet (6 op) ja vähintään 21 op vapaasti aineopinnoista tai syventävistä opinnoista. Kurssikokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään toinen kursseista Mikrotalous I (8 op) ja Makrotalous I (8 op).

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää tutkintoonsa kauppatieteen laajan sivuaineen. Opintoihin ei voi osallistua kauppatieteen alan opiskelijat. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan 10 suomalaisen yliopiston yhteistyönä. Katso lisätietoja opintokokonaisuudesta.

East West Business Studies

Katso myös muualla suoritettavat opinnot, joissa tarjolla esimerkiksi verkostoyliopistojen Aasia-opintokokonaisuus.

Päivitetty 02.01.2018 - Opiskelijat
Login