Opinto-oppaat


Opintoja suunnitellessa täytyy tietää, mitä on tarjolla ja milloin, joten avuksi tarvitaan ainakin opinto-opas ja opetusaikataulu.

Varsinaisten opinto-oppaiden lisäksi yliopisto on julkaissut yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa Uuden opiskelijan ABC -oppaan, joka on tarkoitettu lähinnä uusille opiskelijoille oppaaksi akateemiseen opiskeluun.

Yleisoppaaseen on koottu Vaasan yliopistoa ja opiskelua koskevaa yleistä tietoa sekä opiskelijan hyvinvointia ja opiskelua edistäviä palveluita. Vaasan yliopisto ei julkaise Yleisopasta lukuvuonna 2014-2015. Löydät vastaavat päivitetyt tiedot Opiskelijat-verkkosivuilta.

Kaikkiin tutkintoihin vaadittavat kieliopinnot sisältyvät Kielipalvelut-yksikön opinto-oppaaseen.

Vaasan yliopiston tiedekunnilla/koulutusaloilla on omat perustutkinto-opiskelijoiden opinto-oppaat. Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskoh­tai­set opetussuunnitelmat, sivuainekokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset sekä tietoa tiedekunnista, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Löydät linkit tiedekunta-/koulutusalakohtaisiin oppaisiin sivun oikeasta laidasta. Ajankohtaiset opintojaksokuvaukset löydät myös WebOodista.

Tiedekunnilla/koulutusaloilla on myös jatkokoulutusoppaat.

Myös Avoimella yliopistolla on oma opinto-opas.

Päivitetty 26.06.2014 - Verkkotoimitus
Login