Opintojen ohjaus

mg_7498.jpg


Opintojen suunnittelun ja sujuvan etenemisen tueksi on tarjolla monenlaista tukea. Näiltä sivuilta löydät opintojen ohjausta antavien henkilöiden yhteystiedot ja vastaanottoajat.

Kaikille opiskelijoille yhteiset opintojen ohjauspalvelut koostuvat mm. opiskelijapalveluista, kielipalveluista sekä vaihto-opiskeluun ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä palveluista.

Tutkintokohtaista opintojen ohjausta antavat tiedekuntien/koulutusalojen ohjauksesta vastaavat henkilöt, mm. koulutusvastaavat, amanuenssit ja asiantuntijat. Opintojen sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat koulutusohjelmien/oppiaineiden opettajat.

Näiltä sivuilta löydät myös tietoa sähköpostin käytöstä opintojen ohjauksessa sekä yliopisto-opiskelijoille jaettavista stipendeistä ja apurahoista.

Katso myös:

Päivitetty 30.01.2017 - Verkkotoimitus
Login