Väitöskuiskaaja

thumbnail_google1.jpg

22.05.2017 3 comments.

Always keep moving and find solutions instead of problems

During my 20 years being in a business environment, I am the one who likes to think out of the box and enjoy challenges, I usually feel happy for every little new thing I have learned. Therefore, to have the opportunity to enter the doctoral studies made me feel even happier.

thumbnail_pexels-photo-24289.jpg

11.05.2017 4 comments.

Runaway children in alternative care in Finland – to safeguard the best interest of the children?

Children from alternative care that go missing or run away are according to Finnish practice called executive assistance by the police to Child Welfare Authorities. These police tasks are not called investigations of missing person. Our national police database literally separates these tasks in those two categories. Separating has its pros and cons affecting statistical and operational level. The best interest of the children has to be paramount in all childcare issues, but in runaway...

thumbnail_dissertations_board-3.jpg

09.05.2017 4 comments.

Nailed Communication

How do we do a job well, or nail it? Well, by nailing it to a wall. Most academic institutions that offer graduate degrees worldwide offer public access to dissertations approved by their departments. The most common means of accessibility is through each institution’s library, whether in print form, electronically, or both. University of Vaasa has a unique method of displaying dissertations publicly. Literally!

thumbnail_ego.jpg

02.05.2017 2 comments.

Occupational Health and Safety - The way forward

Safety issues are mostly taken for granted until accidents "unfortunately" begin to happen. According to the World health organization (WHO), occupational fatalities have risen to an unacceptable figure of 2.3 million annually. Amongst the reasons given is the notion of many that the door to safety swings only on the hinges of common sense.

thumbnail_petralyly.jpg

23.02.2017 0 comments.

Verotuet ja niiden arviointi

Kirjoitan parhaillaan verotukiin ja niiden vaikuttavuuteen liittyvää väitöstutkimusta. Verotukien aiheuttamien verotulon menetysten laskentaa suoritetaan Suomessa ja useissa muissakin maissa. Tämän laskennan tuloksena meillä julkaistaan vuosittain tilasto, johon verotulojen aiheuttamat verotulojen menetykset on taulukoitu muutamalta vuodelta kerrallaan. Mukana on aina myös seuraavan vuoden ennuste.

thumbnail_agri.jpg

27.01.2017 0 comments.

Maajussille kv-kumppani

Nykysuomalaisen maatilayrityksen, ainakin kannattavan, pyörittäminen on vaativaa työtä. On osattava läpeensä yrittämisen ja liiketoiminnan kiemurat, hallinto ja valvonta, ja lisäksi pitää tuntea oman tuotannonalansa uutuudet läpikotaisin.

thumbnail_norsupatsas.jpg

27.12.2016 2 comments.

Asiaa norsusta ja vähän kärsästäkin

Omassa väitöskirjatutkimuksessani olen päätynyt tutkimaan systeemisuunnittelua erityisesti kompleksisuusajattelun ja sosiaalisten järjestelmien kehittämisen perspektiivistä. Tavoitteena on erityisesti analysoida ja ymmärtää syvällisemmin kompleksisten järjestelmien suunnittelun ongelmia sekä oppia lisääntyneen ymmärryksen myötä rakentamaan niitä paremmin.

thumbnail_ovaska.jpg

21.12.2016 0 comments.

Tutkimuksella uutta tietoa polttonesteiden ja voiteluaineiden päästövaikutuksista

Tutkimukseni tausta on hyvin ajankohtainen. Seuraavaksi työkonedieselmoottorien valmistajia velvoittaa EU:n alueella vuosina 2019–2020 asteittain voimaan tuleva EU Stage 5 -päästöstandardi. Käytännössä jokaisen työkonemoottorin, joka myydään 1.1.2019 tai sen jälkeen, on oltava standardin mukainen. Standardissa määritellään rajat sille, kuinka paljon moottorin pakokaasu saa sisältää kutakin päästökomponenttia tuotettua energiaa kohden eli yksikkönä g/kWh.