Johtoajatus

thumbnail_suvi_ronkainen_e1a0978.jpg

25.02.2017 2 comments.

Profiloitumisen dynamiikka ja tarve

Suomalainen yliopistomaailma on muutoksen tilassa. Profiloitumiseen nivotun yliopistojen työnjaon ja tutkimuksellisen suuntautumisen tarpeen tunnistamisen rinnalla kuuluu myös kriittisiä ääniä. Niiden mukaan yliopistolaitos pakotetaan profiloitumiseksi kutsutun varjon alla luopumaan tieteenaloista tilanteessa, jossa tieteellisen toiminnan ymmärtämisen sijaan suunnittelua ohjaavana kriteereinä on monella tavalla puutteellinen kansainväliseen julkaisemiseen kohdistuva vertailu.

thumbnail_lonnroth12.jpg

20.02.2017 2 comments.

Uuden alun kynnyksellä

Uuden vuoden alussa moni meistä katsoo tulevaan ja miettii, mitä tuleva vuosi mahtaa tuoda tullessaan. Vuosi 2017 on Vaasan yliopistossa suurten muutosten vuosi, ja ilmassa on myös haikeutta, sillä alkanut vuosi muuttaa monen filosofisen tiedekunnan opettajan ja tutkijan arkea – ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Vaasan yliopiston kielten tutkimuksen ja tutkintokoulutuksen siirtyminen Jyväskylään liikkeenluovutuksena on yksi Vaasan yliopiston historian suurimmista muutoksista, kun...

thumbnail_vesalainen3.jpg

13.01.2017 5 comments.

Strategia: Vaasan yliopiston rakenteesta ja profiilin kirkastamisesta

Yliopistossamme käynnissä oleva mittava strateginen uudistuminen koostuu kolmesta toisiinsa kietoutuvasta kokonaisuudesta. Nämä ovat tutkimuksen keskeisen sisällön hahmottaminen ja siihen liittyvä vahvuuksien määrittely (profiloituminen), rakenteen uudistaminen sekä resurssien uudelleenallokointi. Seuraavassa ajatuksia siitä, minkälaiset rakenteelliset ratkaisut saattaisivat olla toimivia.

thumbnail_vararehtori_s6a3916.jpg

10.01.2017 0 comments.

Strategy: External environment and trends as a context for the University of Vaasa strategy renewal

As the Year 2017 now kicks off, university strategy process and renewal will continue in full speed. It means that the more concrete strategic agenda, renewal measures, structural arrangements and resource allocations are getting shape.

thumbnail_kinnunen.jpg

09.11.2016 0 comments.

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Muutospyörteet tulevat aina vain lähemmäksi ja lähemmäksi yliopistolaisia. Rakenteet ryskyvät, profiilit muuttuvat, työkaverit vaihtuvat. Opiskelussa vaaditaan itsenäisyyttä, aktiivisuutta ja nopeaa valmistumista.

thumbnail_ronkainen_suvi.jpg

01.11.2016 0 comments.

Monitieteiselle energiatutkimukselle on tilausta

Energia ja kestävä kehitys on yksi Vaasan yliopiston uusista painoaloista. Teknisten innovaatioiden mahdollistama uusiutuva energia on monella tavoin monitieteellinen ja tieteiden välinen kohtaamispiste. Se mahdollistaa niin energian tuotannossa, taloudessa, käytössä kuin myös alueellisessa ja valtiollisessa päätöksenteossa uusia ratkaisuja, samalla kun se myös haastaa monia vanhoja ratkaisuja ja toimintatapoja. Uudet energian tuotanto- ja siirtomuodot (kuten älykkäät sähkö- ja...

thumbnail_ronkainen_suvi.jpg

15.06.2016 1 comments.

Tieteiden välit ja tieteidenvälisyys

Monitieteellisen tutkimuksen yhdeksi ongelmaksi on esitetty se, että julkaisukanavat eivät ole tarpeeksi laadukkaita ja artikkelit jäävät pimentoon. Sen vuoksi julkaisussa Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu (2016)* esitetyt havainnot ovat kiinnostavia. Teos käsittelee monitieteellisyyttä ja julkaisujen arviointia. Tutkimustulosten perusteella sekä tutkijan eri tieteenaloilla, julkaisuaktiivisuudella että julkaisun monitieteisyydellä on positiivinen yhteys julkaisun laatuun. Mitä...

thumbnail_francesca_s6a8077.jpg

17.05.2016 0 comments.

Kansallisominaisuus käyttöön!

Korkeakoulumaailma muuttuu ja uutena piirteenä maksuttomaan suomalaiseen yliopistomaailmaan astuvat lukuvuosimaksut. Yliopistojen on perittävä kokeilujen sijaan EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta vähintään 1500 euron lukukausimaksuja vuodesta 2017 alkaen.