Hallinnon tutkija

4.jpg

20.10.2017 0 comments.

Joukko-oppi(minen)

Tällä kertaa Hallinnon tutkija muistelee menneitä opettamistarkoituksessa, oikeastaan kahdellakin tapaa.

22.jpg

04.10.2017 0 comments.

Johtaminen on paradoksi myös tutkijalleen

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii johtamisesta tietämäänsä.

13.jpg

14.09.2017 0 comments.

Ideat tikun nokkaan

Tällä kertaa Hallinnon tutkijan idea on puhua ideoista.

22.jpg

06.09.2017 4 comments.

Julkisen toiminnan uudistamisesta

Tällä kertaa Hallinnon tutkija kirjoittaa sellaisesta mikä on aina käynnissä, muttei koskaan tule valmiiksi.

13.jpg

15.08.2017 9 comments.

Sitoutuminen ”uuteen” Vaasan yliopistoon

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii liikkeenluovutuksen jälkeistä tilannetta organisaatioon sitoutumisen näkökulmasta.

20.jpg

07.06.2017 6 comments.

Julkisesta ja yksityisestä toiminnasta

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii kansalaisille välttämättömien toimintojen järjestämisen ja uudelleenasemoimisen kysymyksiä

22.jpg

31.03.2017 9 comments.

Paradoksien välttelemisestä niiden keskellä johtamiseen

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii organisatoristen paradoksien vaikutuksia niiden johtamiseen.

12.jpg

13.03.2017 2 comments.

Johtaminen ”tieteenä” vs. ”taiteena”

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii johtamisen perusluonnetta tutkimuksen ja koulutuksen kannalta.