Hallinnon tutkija

18.jpg

05.12.2017 0 comments.

Tilivelvollisuus hyveenä ja mekanismina

Tällä kertaa Hallinnon tutkija hakee vauhtia 1930-luvulla käydystä debatista, joka on edelleen kovin ajankohtainen.

20.jpg

20.11.2017 3 comments.

Itseohjautuvuus

Tällä kertaa Hallinnon tutkija sai inspiraation blogiinsa tutkimusyhteisöönsä verkostoituessaan.

14.jpg

09.11.2017 3 comments.

Yhteistyön peliteoreettisia malleja uudelle akateemiselle yksikölle

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii yhteistyön kysymyksiä.

3.jpg

20.10.2017 0 comments.

Joukko-oppi(minen)

Tällä kertaa Hallinnon tutkija muistelee menneitä opettamistarkoituksessa, oikeastaan kahdellakin tapaa.

15.jpg

04.10.2017 0 comments.

Johtaminen on paradoksi myös tutkijalleen

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii johtamisesta tietämäänsä.

10.jpg

14.09.2017 0 comments.

Ideat tikun nokkaan

Tällä kertaa Hallinnon tutkijan idea on puhua ideoista.

21.jpg

06.09.2017 4 comments.

Julkisen toiminnan uudistamisesta

Tällä kertaa Hallinnon tutkija kirjoittaa sellaisesta mikä on aina käynnissä, muttei koskaan tule valmiiksi.

14.jpg

15.08.2017 9 comments.

Sitoutuminen ”uuteen” Vaasan yliopistoon

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii liikkeenluovutuksen jälkeistä tilannetta organisaatioon sitoutumisen näkökulmasta.