Aluekehityksen arki

15.jpg

10.12.2014 0 comments.

Paikkaperustaisen kehittämisen kuningaskäsite

Paikallisyhteisön menestyminen edellyttää sosiaalista pääomaa

17.jpg

03.12.2014 18 comments.

YLE jatkaa maaseudun leimaamista

Miksi YLE syyllistää pienten kuntien asukkaita ?

4.jpg

02.12.2014 1 comments.

Kontekstuaalianalyysi on yhteiskuntatieteen ytimessä

Paikallisyhteisön luonteella on merkitystä

14.jpg

28.11.2014 0 comments.

Löysää ylätason puhetta

Eliitti elää suojaluolassa

14.jpg

24.11.2014 0 comments.

Yhdyskuntatutkimuksen perinne

Kaari yltää Chicagosta Suomen maaseudulle

16.jpg

19.11.2014 0 comments.

Jo sosiologian klassikot pohtivat paikkaperustaisuutta

Aloitan kirjoitussarjan, jossa esittelen paikkaperustaisuuteen liittyvää tutkimusperinnettä

23.jpg

11.11.2014 3 comments.

Paikkaperustaisuuden historiaa

Paikkaperustaisen ajattelun juuret ovat moninaiset.

8.jpg

20.10.2014 5 comments.

Aluekehityskeskustelun huono karma

Suomalainen keskustelu ei halua oppia toisten näkemyksistä.