Yliopistopalvelut

 

Yliopistopalveluiden yksiköt tuottavat palveluja koko yliopistoyhteisölle ja tukevat näin yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Akateemisiin palveluihin kuuluvat opetuksen ja opiskelun palvelut, tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu sekä viestintä ja kumppanuudet.

Yhteisiin palveluihin kuuluvat kampuspalvelut, talouden ja hankehallinnon palvelut sekä henkilöstön ja ylimmän johdon palvelut. Lisäksi toimii kaksi lähipalveluyksikköä Tervahovissa ja Fabriikissa.

Akateemisia palveluita johtaa vararehtori ja yhteisiä palveluita talousjohtaja. Johdon asiantuntijatuki tukee rehtoreita yliopiston johtamisessa. Päälliköt ja johtajat muodostavat yliopistopalveluiden toimintaa ohjaavan johtotiimin.

uusi-yliopistopalvelut-2017.jpg

Päivitetty 20.02.2017 - Tiedottajat
Login