panorama_tervahovi2.jpeg

Pohjoismaisten kielten yksikkö

Meille pohjoismaisten kielten yksikössä kieli on viestintää eli kielenkäyttöä. Tämä on luonnollista Vaasan yliopiston kaksikielisessä ympäristössä, jossa ruotsin kieli on osa arkipäivää.

Olemme erikoistuneet nykyruotsin tutkimukseen ja opetukseen. Painopisteemme ovat ammattikielet, monikielisyys ja kieltenoppiminen, tulkkaus, kääntäminen ja pohjoismaiset kielet.

Yksikössämme on vahva tutkimusperinne; ammattikielten ja monikielisyyden tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua. Uusia kiinnostuksen kohteita on mm. kaksikielisyys kirjallisuudessa. Opetusmenetelmien tutkimuksen ansiosta myös oma opetuksemme on innovatiivista. Kielikylvyllä, dialogipedagogiikalla ja tandem-opetuksella sekä monikielisellä erikoisalaosaamisella on keskeinen rooli yksikkömme ja kaksikielisen yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.

Siv Björklund 
professori, yksikön johtaja

Päivitetty 31.01.2017 - Verkkotoimitus
Login