panorama_tervahovi.jpeg

Nykysuomen ja kääntämisen yksikkö

Nykysuomesta on moneksi

Nykysuomea puhutaan ja kirjoitetaan sekä äidinkielenä että toisena ja vieraana kielenä monenlaisissa viestintätilanteissa. Nykysuomen ja kääntämisen yksikössä pureudumme tähän moninaisuuteen. Nykysuomea opiskellaan ja tutkitaan yksikössä sekä äidinkielenä että toisena kotimaisena kielenä.

Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat ammatillinen viestintä sekä kotimaisten kielten kääntäminen, tulkkaus ja kontrastointi. Yksikön oppiaineita opiskellaan monitieteisissä koulutusohjelmissa, joissa suomen kieli asettuu osaksi erikoistuvan yhteiskunnan viestintätilanteita. Tällä hetkellä tutkimme erityisesti kielenkäyttöä organisaatioissa, sekä organisaatioiden erilaisia viestintätilanteita että kaksikielisyyttä organisaatioissa.

Esa Lehtinen
professori

Päivitetty 28.07.2014 - Verkkotoimitus
Login