Faktat

Koulutus

Tarjoamme erilaisia sivuainekokonaisuuksia yliopiston kaikkiin tutkintoihin tiedekunnasta riippumatta. Yksikkö vastaa yliopiston kaikkien alojen menetelmätieteiden ja tietotekniikan opetuksesta.

Opintokokonaisuudet

  • Matematiikan sivuaine (25 op)
  • Matematiikan laaja sivuaine (50-60 op)
  • Matematiikan sivuaine DI-opiskelijoille (25-35 op)
  • Talousmatematiikan ja tilastotieteen sivuaine (25 op / 60 op laaja)
  • Tilastotieteen ja stokastiikan sivuaine (25 op)
  • Yritysjohdon menetelmät –sivuainekokonaisuus (25 op)
Sefen myöntämä vuoden 2014 opetuspalkinto myönneettiin Vaasan yliopistolle markkinoinnin pääaineopiskelijoille suunnatusta kurssikokonaisuudesta. Kokonaisuuteen kuului tilastotieteiden johdantokurssi, tilastollinen tietojenkäsittely ja markkinoinnin analyysit. Vaasan yliopiston uutinen ja Sefen artikkeli opetuspalkinnosta.

Tutkimus

Matemaattisen mallintamisen tutkimusryhmän kolme kiinnostuksen kohdetta ovat matematiikka, talousmatematiikka sekä tilastotiede. Ryhmä tarkastelee niitä erityisesti matemaattisen ja tilastotieteellisen mallintamisen näkökulmista.

Tutkimusryhmä

Yhteistyö

  • KATAJA
  • The Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics
  • Graduate School of Finance and Financial Accounting
  • Master’s Degree Programme in Quantitative Finance; Svenska handelhögskolan, Vaasa
Päivitetty 22.08.2014 - Verkkotoimitus
Login