panorama_img_5265.jpg

Matemaattiset tieteet

Matemaattisten tieteiden yksikkö vastaa keskitetysti matematiikan, talousmatematiikan ja tilastotieteen koulutuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Yksikkö on sijoitettu teknilliseen tiedekuntaan, mutta opetusta järjestetään yliopiston kaikissa kolmessa tiedekunnassa. Matematiikan opetus painottuu teknilliseen tiedekuntaan. Talousmatematiikkaa opetetaan pääosin teknillisen ja kaupalliseen tiedekunnan opiskelijoille, ja tilastotieteen opetusta annetaan kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille.

Matemaattisilla tieteillä ei ole omia pääaineopiskelijoita, mutta kaikissa kolmessa oppiaineessa on tohtorikoulutettavia, jotka suorittavat valinnaisesti joko filosofian tai kauppatieteen tohtorin tutkinnon. Yksikkö vastaa tekniikan ja kauppatieteen alojen kansainvälisten maisteriohjelmien menetelmäopetuksesta sekä osallistuu Vaasan yliopiston tohtorikoulutukseen. Matemaattisten tieteiden yksikkö on myös mukana useissa valtakunnallisissa tohtorikouluissa.

Yksikkö on menestynyt hyvin tutkimuksen arvioinnissa. Laajat tutkimuksen yhteistyöverkot tuovat säännöllisesti ulkomaisia professoreita ja post doc –tutkijoita vierailuille Vaasaan. Matematiikan tutkimus painottuu matemaattisen analyysin, algebran ja diskreetin matematiikan alueille. Talousmatematiikan tutkimuksen painopistealueina ovat stokastinen mallinnus ja analyysi. Tilastotieteen tutkimus painottuu ekonometriseen analyysiin, erityisesti rahoitusalan ja rahoitusmarkkinoiden tilastolliseen ja empiiriseen mallinnukseen.


Matemaattiset tieteet

Päivitetty 20.01.2018 - Verkkotoimitus
Login