panorama_fabriikki_kyltti.jpg

Kielipalvelut

Vaasan yliopiston Kielipalvelut on monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen erikoistunut yksikkö. Yksikkö toimii filosofisen tiedekunnan alaisuudessa ja sen tehtävänä on antaa kieltenopetusta yliopiston kaikille koulutusaloille, edistää alan tutkimusta sekä vastata kielipalveluopetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämisestä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kielipalvelut-yksikön tehtävä sitoutuu suoraan yliopiston kansainvälisyyttä ja alueellista vuorovaikutusta korostavaan strategiaan, monikielisyyden painoalaan sekä kansainvälistymisen vahvistamiseen.

Yliopiston strategian mukainen opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen on yksikön perustoimialaa, johon panostetaan kaikessa opetuksessa. Kielipalveluissa annetaan kansainvälistymiseen ja monikielisyyteen tähtäävää koulutusta kaikille yliopiston opiskelijoille.

Yksikön opetustarjonnan avulla paitsi kartutetaan monipuolista kielitaitoa, myös vahvistetaan kansainvälistymisvalmiuksia. Tavoitteena on ns. aito monikielisyys, jolloin huomioidaan sekä kotimaiset että erityisesti useat vieraat kielet. Yksikön kaikessa opetuksessa on kielitaitokomponentin lisäksi mukana kielialueiden kulttuuriin perehtyminen. Opetuksessa myös kehitetään opiskelijan ammattikielisen viestinnän taitoja eri kielillä.

Vaasan yliopiston opiskelijat ovat kiinnostuneita kielten opiskelusta ja näkevät monipuoliset kieli- ja viestintätaidot tärkeänä osana omaa ammatillista pätevyyttään sekä kilpailuvalttina työmarkkinoilla.

Kielipalvelut-yksikön johtoryhmä

Kielipalvelut-yksikön johtoryhmä toimii kielipalveluopetuksen kehittämisen foorumina. Johtoryhmä koostuu henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista yliopiston eri aloilta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii filosofisen tiedekunnan dekaani ja valmistelijana Kielipalvelut-yksikön johtaja.

Päivitetty 15.11.2017 - Verkkotoimitus
Login