panorama_konttori.jpeg

Englannin kielen yksikkö

Englanti maailmankielenä

Englannin kielen yksikössä keskitytään paitsi itse kieleen ja sen rakenteisiin, myös eri englanteihin ja niiden kirjallisuuksiin ja kulttuureihin sekä kääntämiseen. Englantia äidinkielenään ja virallisena kielenään käyttäviä tai sillä kommunikoivia on laskutavasta riippuen 800-1800 miljoonaa. Opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon englannin kielen moninaisuus, kuten sen maantieelliset ja sosiaaliset variantit.

Nykykirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus antaa valmiudet analysoida monia nykyisen globalisoituvan maailman ilmiöitä, jotka välittyvät meille kirjallisuuden, perinteisten tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta. Näiden ymmärtäminen ja niistä rakentuvien maailmojen kriittinen tarkastelu ovat keskeisessä osassa englannin kielen yksikön tutkimuksessa ja opetuksessa.

Käännökset ympäröivät meitä kaikkialla. Englanti on yleisin kieli, josta muihin kieliin käännetään esimerkiksi kirjallisuutta, tieteellisiä tekstejä, käyttöohjeita ja mainoksia. Englanninkielisiä ohjelmia tekstitetään ja dubataan suomeksi, ja monet uutiset perustuvat englanninkieliseen lähdetekstiin. Englanti on yritysmaailman ja internetin käyttämä kieli. Kääntäminen antaa valmiudet siirtyä kielestä ja sitä ympäröivästä ajasta, paikasta ja kulttuurista toiseen. Kääntämisen opetus ja tutkimus ovat merkittävä osa yksikön toimintaa.

Tiina Mäntymäki
tutkimusjohtaja, yksikön johtaja

Päivitetty 06.03.2015 - Verkkotoimitus
Login