panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteiden yksikkö

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Meillä viestintää tutkitaan ja opiskellaan erilaisista näkökulmista. Painopisteinä ovat kielen rooli viestinnän ammattilaisten viestintävälineenä, median digitaaliset ja muut moninaiset muodot sekä erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen viestinnässä. Tutkimme esimerkiksi organisaatioiden kielipolitiikkaa, organisaatioiden viestintää, käsiteanalyysin menetelmiä, verkkokeskusteluja, blogeja, digitaalisia pelejä, mediadiskursseja ja teknisen viestinnän käyttäjälähtöisyyttä.

Vuodesta 2012 lähtien teemme koulutusyhteistyötä nykysuomen ja englannin oppiaineiden kanssa ja tarjoamme viestintätieteiden kandidaattiopinnot yhteisessä VINE-ohjelmassa. Viestinnän monialaisen maisterikoulutusohjelman (VIMA) järjestämme yhdessä nykysuomen oppiaineen kanssa. Tässä ohjelmassa viestintätieteiden opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen viestinnän. Tietotekniikan oppiaineen kanssa jatkamme monivuotista yhteistyötä Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmalla (TEVI), jossa on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Markkinoinnin oppiaineen kanssa teemme sivuaineyhteistyötä ja toteutamme yhteisiä kursseja.

Opiskelijoistamme suurin osa suorittaa tutkintoaan vielä vanhan tutkintorakenteen mukaan joko Viestintätieteiden pääaineessa tai Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa, jotka kattavat sekä kandidaatti- että maisteriopinnot. Opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa loppuun vanhan rakenteen mukaan tai siirtyä uusiin ohjelmiin. Näiden koulutusohjelmien historia yltää 1990-luvulle. Tarjoamme viestintätieteiden sivuaineen lisäksi myös terminologian ja teknisen viestinnän sivuaineen.

Anita Nuopponen
professori, yksikön johtaja

Päivitetty 06.03.2014 - Verkkotoimitus
Login