panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteiden yksikkö

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Vaasan yliopiston viestintätieteet yhdistää kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa viestintään: digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän. Tutkimuksen kohteena ovat  organisaatioiden viestintä, verkkokeskustelut ja -yhteisöt, digitaaliset pelit, mediadiskurssit, tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyys ja eri alojen käsitteistöt.

Viestintätieteiden kandidaattiopinnot toteutetaan viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa (VINE). Maisteriohjelmamme ovat monitieteisiä. Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa (VIMA) opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen median.

Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI) toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan oppiaineen kanssa, ja siinä on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Ohjelmassa on myös terminologian suuntautumisvaihtoehto, joka on suunnattu kielistä ja erikoisalojen viestinnästä kiinnostuneille opiskelijoille.

Viestintätieteiden sivuaineen lisäksi yksikkö tarjoaa myös terminologian ja teknisen viestinnän sivuaineen muille yliopiston opiskelijoille. Avoin yliopisto järjestää vuosittain viestintätieteiden perusopintokokonaisuuden.

Anita Nuopponen
professori, yksikön johtaja

Päivitetty 29.08.2016 - Verkkotoimitus
Login