panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteiden yksikkö

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Vaasan yliopiston viestintätieteet yhdistää kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa viestintään: digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän. Tutkimuksen kohteena ovat  mm. organisaatioiden viestintä, verkkokeskustelut ja -yhteisöt, digitaaliset pelit, mediadiskurssit, tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyys ja eri alojen käsitteistöt. Syystäkin puhumme viestintätieteistä monikossa!

Viestintätieteiden kandidaattiopinnot ovat uudistumassa. Syksystä 2017 alkaen uudet opiskelijat otetaan Viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan, jossa viestintää tarkastellaan  moniulotteisena ilmiönä ja luodaan pohjaa alan kokonaisnäkemykselle ja viestinnän laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostaviin viestinnän alan ilmiöihin.

Maisteriohjelmamme ovat monitieteisiä. Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa (VIMA) opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen median. Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI) toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan oppiaineen kanssa, ja siinä on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Ohjelmassa on myös terminologian suuntautumisvaihtoehto, joka on suunnattu kielistä ja erikoisalojen viestinnästä kiinnostuneille opiskelijoille.

Viestintätieteiden opintoja voi suorittaa myös avoin yliopiston kautta vuosittain järjestettävässä perusopintokokonaisuudessa.

Tervetuloa opiskelemaan viestintää Vaasaan!

Anita Nuopponen
yksikön johtaja

 

Lue lisää viestintätieteistä Vaasan yliopistossa.

Päivitetty 15.02.2017 - Verkkotoimitus
Login