panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteiden yksikkö

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Meillä viestintää tutkitaan ja opiskellaan erilaisista näkökulmista. Painopisteinä ovat kielen rooli viestinnän ammattilaisten viestintävälineenä, median digitaaliset ja muut moninaiset muodot sekä erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen viestinnässä. Tutkimme esimerkiksi organisaatioiden kielipolitiikkaa, organisaatioiden viestintää, käsiteanalyysin menetelmiä, verkkokeskusteluja, blogeja, digitaalisia pelejä, mediadiskursseja ja teknisen viestinnän käyttäjälähtöisyyttä.

Vuodesta 2012 lähtien teemme koulutusyhteistyötä nykysuomen ja englannin oppiaineiden kanssa ja tarjoamme viestintätieteiden kandidaattiopinnot yhteisessä VINE-ohjelmassa. Myös samana vuonna aloittaneet maisteriohjelmat ovat monitieteisiä. Viestinnän monialaisen maisterikoulutusohjelman (VIMA) järjestämme yhdessä nykysuomen oppiaineen kanssa. Tässä ohjelmassa viestintätieteiden opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen viestinnän.

Tietotekniikan oppiaineen kanssa jatkamme monivuotista yhteistyötä Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmalla (TEVI), jossa on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Viimeisin lisä koulutustarjontaan on Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa 2014 aloitettu terminologian suuntautumisvaihtoehto, jonne otetaan eri aloilta alemman tutkinnon tehneitä, kielistä ja erikoisalojen viestinnästä kiinnostuneita opiskelijoita. Suuntautumisvaihtoehdon puitteissa tehdään yhteistyötä pohjoismaisten kielten yksikön kanssa. Markkinoinnin oppiaineen kanssa teemme sivuaineyhteistyötä ja toteutamme yhteisiä kursseja.

Tarjoamme viestintätieteiden sivuaineen lisäksi myös terminologian ja teknisen viestinnän sivuaineen muille yliopiston opiskelijoille. Avoimessa yliopistossa järjestämme vuosittain viestintätieteiden perusopintokokonaisuuden.

Anita Nuopponen
professori, yksikön johtaja

Päivitetty 25.09.2015 - Verkkotoimitus
Login