Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tervetuloa laskentatoimen ja rahoituksen yksikköön!

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö kouluttaa kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Laskentatoimi ja rahoitus on yksi Vaasan yliopiston keskeisimmistä vahvuusalueista. Yksikkömme on kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta tutkimustoiminnastaan ja olemme Suomen suurin koulutusyksikkö laskentatoimen ja rahoituksen alalla.

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä työskentelee tällä hetkellä seitsemän professoria ja lähes 30 muuta henkilöä erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Opiskelijamäärältään laskentatoimi ja rahoitus on Vaasan yliopiston suurin oppiaine. Yksikössämme on yli 400 pääaineopiskelijaa ja meiltä valmistuu vuosittain noin 70 kauppatieteiden maisteria, joka vastaa lähes viidesosaa Vaasan yliopistossa vuosittain suoritetuista ylemmistä korkeakoulututkinnoista.

Opetushenkilöstömme vahva tutkimusosaaminen ja aktiivinen tutkimustoiminta heijastuvat opetustarjonnassamme ja erityisesti maisteriohjelmissamme. Yksikkömme tarjoamat koulutusohjelmat antavat monipuoliset valmiudet toimia yritysten taloushallintoon, rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin sekä tilintarkastukseen liittyvissä vaativissa asiantuntijatehtävissä. Laskentatoimeen ja rahoitukseen liittyvä erityisosaaminen on nykyisin yhä keskeisemmässä roolissa myös liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa, ja näin ollen laskentatoimen ja rahoituksen opinnot tuottavat vankan perustan myös erilaisiin yleisjohdollisiin tehtäviin.

Näiltä sivuilta löydät tietoa koulutusohjelmistamme sekä yksikkömme tutkimustoiminnasta. Tervetuloa!

Timo Rothovius
Yksikkövastaava

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 20.11.2014 - Verkkotoimitus
Login