Organisaatio

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Yliopiston toimintaa johtaa hallituksen valitsema rehtori. Tässä tehtävässä rehtoria tukee johtoryhmä, jonka muodostavat puheenjohtajana toimiva rehtori, vararehtori ja dekaanit. Rehtori voi kutsua johtoryhmään myös muita jäseniä.

Tutkimusta ja opetusta varten Vaasan yliopistossa on kolme tiedekuntaa, jotka ovat filosofinen, kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta. Tiedekunnan hallinnosta vastaavat kunkin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ja dekaani.

Vaasan yliopiston erillislaitoksia ovat Levón-instituutti ja Tritonia. Erillislaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo tehtävään nimitetty johtaja.

Yliopiston tiedekunnille tarjoamat hallinnolliset palvelut tuottaa Yliopistopalvelut.

Organisaatiokaavio_syksy17.jpg

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 29.09.2017 - Verkkotoimitus
Login