Avaintiedot

Yliopiston esite ja vuosikertomus

Yliopisto lukuina

Opiskelijat

Opiskelijamäärät

Perustutkinto-opiskelijat Jatkotutkinto-opiskelijat

2014

2015 2016 2014 2015 2016
Opiskelijat 5020
5048
4967 367
378 384
josta ulkomaalaisia 331 295 279 84
87 91
Kokopäiväiset opiskelijat (FTE) 3514
3591 3595 169,5 176 175

FTE on laskennallinen opiskelijamääräluku, jossa otetaan huomioon opiskelijan läsnäolo, opintosuoritusten määrä ja opintojen aloitus.

 

Tutkinnot ja tunnusluvut

Tutkinnot Toteuma Tavoite
2014 2015 2016 2013-2016
Ylemmät korkeakoulututkinnot 453 (65)
521 (79)
539 (72) 445
Alemmat korkeakoulututkinnot 457
475
487 460
Tohtorin tutkinnot 26 (12)
24 (6)
26 (10) 21

(Suluissa ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus, sis. kokonaislukuun)

Julkaisut

JUFO-taso* 2014 2015 2016
0 312 152 169
1 144 192 208
2 75 69 41
3 9 13 21
Yliopisto yhteensä 540 426 439

* Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-luokitus.

 

Henkilöstö

Vaasan yliopiston henkilöstö 2014
2015
2016
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 331 326 310
Muu henkilöstö 170
172
155
Koko henkilöstö yhteensä 501
498
465

(lkm)

Talous

Valtionrahoitus (1000 €) Ulkopuolinen rahoitus (1000 €)
2014 2015 2016 2014 2015 2016
28 939 30 086 29 643 11 444 10 236 11 360


Tunnusluvut
- Muu tulorahoitus sis. tutkimusrahoituksen ja lahjoitukset (pl. sijoitustoiminnan tuotot)

Tunnuslukutavoitteet 2013-2016 2014 2015 2016 Tavoite 2013-2016
Ylemmät korkeakoulututkinnot / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 1,63
1,83
1,90 1,5
Tohtorintutkinnot / Tutkijanuravaihe IV (HTV) 0,50
0,44 0,47 0,5
Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus Suomesta ja Suomeen (väh. 1 viikko) / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 0,42
0,39
0,38 0,35
Vähintään 55 Op. suorittaneiden osuus (%) 29,8 32,2 42,3 30
Tieteelliset julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 1,54 1,15
1,23 1,7
Kilpailtu tutkimusrahoitus / Kokonaisrahoitus (%) 9,1
9,3 11,6 12

 

OKM-sopimuksen strategian seurantaindikaattorit 2014 2015 2016 Tavoite 2013-2016
Liiketoimintaorientaatio ≥25 op (5-24 op)

8,67 %
(21,33%)

9,67 %
(23 %)

16,20 %
(46,93 %)
25 op
JuFo-julkaisut (tasot 2 ja 3) 84 82 62 40

- Liiketoimintaorientaatio= Liiketoimintaopintojen määrä/ ylempi korkeakoulututkinto (pl. kauppatieteellisen alan tutkinnot)

Päivitetty 08.06.2017 - Verkkotoimitus
Login