Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Multimäki, Matti
Standardin ISO 9001 soveltamismenetelmä
Acta Wasaensia 120, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 7. (2003) PDF-versio

Ojala, Ilpo
Managerialismi ja oppilaitosjohtaminen
Acta Wasaensia 119, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 8. (2003) PDF-versio

Salmi, Anita
Ylhäältä annettu todellisuus. Leaderin ja ohjelmallisen aluekehityspolitiikan jäljillä
Acta Wasaensia 118, (Ph.D. dissertation) Regional Studies 8. (2003) PDF-versio

Rinta-Jouppi, Yrjö
Development of offshore wind power price competitiveness using a new logistics construct
Acta Wasaensia 117, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 6. (2003) PDF-versio

Puskala, Jaana
Fackkommunikativ kompetens, i synnerhet textuell. Finsk- och svenskspråkiga ekonomie studerande informerar på svenska om ett företagsförvärv
Acta Wasaensia 116, (Ph.D. dissertation) Linguistics 24. (2003) PDF-versio

Tahir, Muhammad Rizwan
Foreign direct investment behavior - An analysis of the determinants and motivations of Finnish direct manufacturing investment in Asian Countries
Acta Wasaensia 115, (Ph.D. dissertation) Business Administration 47. (2003) PDF-versio

Leinonen, Veli
Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen malli. Systeeminen näkökulma hyvinvointiin ja sitä edistäviin toimintatapoihin taloudessa sekä hallinnossa
Acta Wasaensia 114, (Ph.D. dissertation) Business Administration 46. (2003) PDF-versio

Lähdesmäki, Kirsi
New Public Management ja julkisen sektorin uudistaminen: Tutkimus tehokkuusperiaatteista, julkisesta yrittäjyydestä ja tulosvastuusta sekä niiden määrittelemistä valtion keskushallinnon reformeista Suomessa 1980-luvulta 2000-luvun alkuun
Acta Wasaensia 113, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 7. (2003) PDF-versio

Mantere, Timo
Automatic software testing by genetic algorithms
Acta Wasaensia 112, (Ph.D. dissertation) Computer Science 3. (2003) PDF-versio

Maunuksela, Ari
Product development practices and their organisational information requirements - An explorative case study of product development management in some Finnish companies
Acta Wasaensia 111, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 5. (2003) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back