Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ristimäki, Kari
Yrittäjäksi identifioituminen - Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus nuorten yrittäjyyteen liittyvän identiteetin kehityksestä
Acta Wasaensia 130, (Ph.D. dissertation) Business Administration 51. (2004) PDF-versio

Rosenqvist, Olli
Maaseudun asemoituminen myöhäismodernissa yhteiskunnassa
Acta Wasaensia 129, (Ph.D. dissertation) Regional Studies 9. (2004) PDF-versio

Humala, Iris
Syvenevä epäsymmetrinen liikesuhde. Tutkimus perinteisen toimialan yrityksen oppimis- ja selviytymisprosessista kansainvälisessä kilpailupaineessa
Acta Wasaensia 128, (Ph.D. dissertation) Business Administration 50. (2004) PDF-versio

Fernández, Isabel
Reverse logistics implementation in manufacturing companies
Acta Wasaensia 127, Industrial Management 8. (2004) PDF-versio

Ylinen, Mika
Management control systems in technical and administrative development projects: The effects of interactive and diagnostic use of project feedback and measurement systems on project innovativeness - Moderating effects of project manager tolerance for
Acta Wasaensia 126, (Ph.D. dissertation) Business Administration 49. (2004) PDF-versio

Graham, Michael
The impact of the board of directors, block holders, and institutional investors on corporate risk-taking
Acta Wasaensia 125, (Ph.D. dissertation) Business Administration 48. (2004) PDF-versio

Herala, Nina
Use of qualitative comparative analysis (QCA) in comparative law. Comparison of the legal regulation of sustainable development in physical planning in Denmark and Finland
Acta Wasaensia 124, Science of Law 3. (2004) PDF-versio

Laine, Päivö
Language of interaction in online shopping
Acta Wasaensia 123, (Ph.D. dissertation) Linguistics 26. (2004) PDF-versio

Laaksonen, Matti & Seppo Pynnönen (eds)
Contributions to Management Science, Mathematics and Modelling. Essays in Honour of Professor Ilkka Virtanen
Acta Wasaensia 122, Mathematics 9. (2004) PDF-versio

Kapiala, Ulla-Helena
Voiko mielenterveyden häiriöitä ymmärtää ja nimetä? Psykiatria ja sen diagnoosinimikkeet
Acta Wasaensia 121, (Ph.D. dissertation) Linguistics 25. (2003) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back