Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Vuorinen, Tero
Verkostot organisoitumisen muotona – Hermeneuttinen analyysi kahdenvälisten suhteiden rakentumisesta kärkiyrityskontekstissa
Acta Wasaensia 150, (Ph.D. dissertation) Business Administration 63. (2005)

Koivisto, Raimo
Sosiaalipalvelujen yhteistoiminnallisuus kunnallisissa strategioissa
Acta Wasaensia 149, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 10. (2005) PDF-versio

Jousranta, Anja
Ei jää luuppiin – Tietojenkäsittelytieteiden opiskelun onnistuneen alkutaipaleen edellytyksistä. Empiirisenä aineistona tietotekniikkateollisuusekonomien opintokokemukset ja opintojen kulku Vaasan yliopistossa
Acta Wasaensia 148, (Ph.D. dissertation) Computer Science 4. (2005)

Kohtamäki, Marko
Strategisen verkoston ohjaus: Toimittajien toimijoiden kokemuksia kärkiyrityksen ohjauksessa
Acta Wasaensia 147, (Ph.D. dissertation) Business Administration 62. (2005) PDF-versio

Männikkö, Tiina
Historikern som berättare i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Acta Wasaensia 146, (Ph.D. dissertation) Linguistics 28. (2005) PDF-versio

Hautala, Tiina M.
Personality and transformational leadership. Perspectives of subordinates and leaders
Acta Wasaensia 145, (Ph.D. dissertation) Business Administration 61. (2005) PDF-versio

Toivola, Tuija
Yrittäjyys verkostotaloudessa – yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan
Acta Wasaensia 144, (Ph.D. dissertation) Business Administration 60. (2005) PDF-versio

Laitinen, Erkki K & Teija Laitinen (eds)
Contributions to Accounting, Finance, and Management Science. Essays in Honour of Professor Timo Salmi
Acta Wasaensia 143, Business Administration 59. (2005) PDF-versio

Tschirpke, Sanne
Das Basismorphem der Wortfamilie /alt/ – Eine Untersuchung zur morphologisch-semantischen Motiviertheit im Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache
Acta Wasaensia 142, (Ph.D. dissertation) Linguistics 27. (2005)

Udd, Ursula
Brüche in der Zeit. Analyseversuche zu Arthur Schnitzlers Erzählung Die Frau des Richters unter Berücksichtigung von archäologischen Ebenen und Diskursen
Acta Wasaensia 141, (Ph.D. dissertation) Literary and Cultural Studies 2. (2005) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back