Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Moghadampour, Ghodrat
Genetic algorithms, parameter control and function optimization: A new approach
Acta Wasaensia 160, (Ph.D. dissertation) Computer Science 6. (2006) PDF-versio

Rekilä, Eila
Kenen yliopisto? Tutkimus yliopistojen valtionohjauksesta, markkinaohjautuvuudesta ja itseohjautuvuudesta suomalaisessa yliopistojärjestelmässä
Acta Wasaensia 159, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 11. (2006) PDF-versio

Hautala, Taru T.
Osaamisen ja johtajuuden siirto ravitsemisalan perheyritysten sukupolvenvaihdoksessa
Acta Wasaensia 158, (Ph.D. dissertation) Business Administration 65. (2006) PDF-versio

Töyli, Jari
AdSchema - a Schema for Semistructured Data
Acta Wasaensia 157, (Ph.D. dissertation) Computer Science 5. (2006) PDF-versio

Ollila, Seija
Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana
Acta Wasaensia 156, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 1. (2006) PDF-versio

Sipola, Sirpa
Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel
Acta Wasaensia 155, (Ph.D. dissertation) Linguistics 30. (2006)

Jylhä, Reijo
Sähkönhuollosta sähkömarkkinoihin
Acta Wasaensia 154, (Ph.D. dissertation) Science of Law 4. (2006)

Vik-Tuovinen, Gun-Viol
Tolkning på olika nivåer av professionalitet
Acta Wasaensia 153, (Ph.D. dissertation) Linguistics 29. (2006) PDF-versio

Sivusuo, Henry
Laatuajattelun toteutus Suomen ilmavoimissa
Acta Wasaensia 152, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 10. (2006)

Saatsi, Asko
Metaklusteri – Systeemiteoreettinen näkökulma yrityksen, klusterin ja seudun menestystekijöihin Ylä-Savossa
Acta Wasaensia 151, (Ph.D. dissertation) Business Administration 64. (2005) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back