Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Berglund, Raija
Ett barns interaktion på två språk – En studie i språkbal och kodväxling
Acta Wasaensia 190, (Ph.D. dissertation) Linguistics 37. (2008) PDF-versio

Nissilä, Niina
Begrepp och termer inom området balansräkning – teoretisk utveckling och empirisk förankring
Acta Wasaensia 189, (Ph.D. dissertation) Linguistics 36. (2008) PDF-versio

Isosaari, Ulla
Valta ja tilivelvollisuus terveydenhuollon organisaatioissa: Tarkastelu lähijohtamisen näkökulmasta
Acta Wasaensia 188, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 4. (2008) PDF-versio

Laaksonen, Hannele
Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä
Acta Wasaensia 187, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 3. (2008) PDF-versio

Enell-Nilsson, Mona
„In einer Birke an der Szene sitzt ein kleiner Junge [...].“ Schwedisch-deutsche falsche Freunde als ein Phänomen interindividueller und individueller Wortschätze.
Acta Wasaensia 186, (Ph.D. dissertation) Linguistics 35. (2008) PDF-versio

Sorama, Kirsti
Oppiminen yritysten kahdenvälisen yhteistyösuhteen kontekstissa. Toimittajan oppiminen metalliteollisuuden alihankintasuhteissa
Acta Wasaensia 185, (Ph.D. dissertation) Business Administration 78. (2008) PDF-versio

Jónsson, Sigurður
Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet
Acta Wasaensia 184, (Ph.D. dissertation) Linguistics 34. (2007) PDF-versio

Viljamaa, Anmari
Accessing external expertise in small manufacturing firms
Acta Wasaensia 183, (Ph.D. dissertation) Business Administration 77. (2007) PDF-versio

Bergroth, Mari
Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola
Acta Wasaensia 182, (Ph.D. dissertation) Linguistics 33. (2007) PDF-versio

Smale, Adam J.
Mechanisms of global HRM integration in multinational corporations
Acta Wasaensia 181, (Ph.D. dissertation) Business Administration 76. (2007)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back