Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ittonen, Kim
Audit reports and stock markets
Acta Wasaensia 200, (Ph.D. dissertation) Business Administration 82. (2009) PDF-versio

Hakapää, Sari
Sähköinen verohallinto – Automatisoitu arvonlisäverotusmenettely
Acta Wasaensia 199, (Ph.D. dissertation) Science of Law 7. (2008) PDF-versio

Berlin, Satu
Innostava, lannistava, helpottava palaute: Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta
Acta Wasaensia 198, (Ph.D. dissertation) Business Administration 81. (2008) PDF-versio

Miettinen, Johanna
The effect of audit quality on the relationship between audit committee effectiveness and financial reporting quality
Acta Wasaensia 197, (Ph.D. dissertation) Business Administration 80. (2008) PDF-versio

Kitaygorodskaya, Natalia
Information-processing capabilities as a transactive memory system: A comparative study of two distributed R&D teams
Acta Wasaensia 196, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 15. (2008) PDF-versio

Koivuporras, Titta-Liisa
Ihmiset ja pankki samaa maata? Yhteiskuntavastuun toteutuminen pankkisektorilla
Acta Wasaensia 195, (Ph.D. dissertation) Regional Studies 10. (2008) PDF-versio

Niemelä, Nina
Interaktion i helklass under ett tema i språkbad
Acta Wasaensia 194, (Ph.D. dissertation) Linguistics 39. (2008) PDF-versio

Leponiemi, Jussi
Ethnic minority member perspective on leader-member exchange
Acta Wasaensia 193, (Ph.D. dissertation) Business Administration 79. (2008) PDF-versio

Sampola, Päivi
Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi
Acta Wasaensia 192, (Ph.D. dissertation) Computer Science 7. (2008) PDF-versio

Myking, Johan
Motivasjon som termdanningsprinsipp. Ein teoretisk diskusjon på grunnlag av norsk oljeterminologi
Acta Wasaensia 191, (Ph.D. dissertation) Linguistics 38. (2008) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Back